Wśród tegorocznych tematów znajdą się m.in.: zarządzanie wizualne na przykładzie firm japońskich i polskich, system Sugestii Pracowniczych, „turkusowy” model zarządzania firmą, budowanie świadomości oszczędzania energii.Podczas konferencji zostaną poddane analizie tematy związane z aktualnymi trendami w obszarze utrzymania ruchu, strategii zarządzania, optymalizacji procesów, kosztów i rozwiązań technicznych. Omówione zostaną również wyzwania, które przed utrzymaniem ruchu i produkcją stawia czwarta rewolucja przemysłowa. Prezentowane przykłady udanych wdrożeń dotyczyć będą przedsiębiorstw różnej wielkości z różnych branż.


W ramach konferencji przewidziane zostało zwiedzanie odbywających się jednocześnie Targów MAINTENANCE oraz SYMAS®, podczas których ponad 200 Wystawców z Polski i zagranicy zaprezentuje kompleksowe rozwiązania, narzędzia i usługi dla przemysłu.

Całkowity koszt udziału w konferencji wynosi 475 zł + VAT za osobę (przy zgłoszeniu i wniesieniu opłaty do 30.08.2019 r.), w ramach którego każdy Uczestnik ma zagwarantowane: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat potwierdzający uczestnictwo, przerwy kawowe, wstęp na Targi MAINTENANCE i Targi SYMAS® oraz katalog targowy.