Zakres tematyczny

 8. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji - MAINTENANCE 2017  to spotkanie mające na celu przedstawienie w sposób kompleksowy rozwiązań usprawniających funkcjonowanie linii produkcyjnych, poprawę jakości pracy oraz wydajności zakładów przemysłowych.Na Targach zaprezentują się producenci i dostawcy takich rozwiązań jak:


 • Diagnostyka, monitorowanie i regulacja
 • Mechanika
 • Narzędzia i wyposażenie warsztatu zakładowego
 • Materiały eksploatacyjne i chemia techniczna
 • Elektryka i elektrotechnika
 • Automatyka i robotyka
 • Hydraulika i pneumatyka
 • Urządzenia transportu i logistyki wewnątrzzakładowej
 • Przemysłowe rozwiązania IT dla działów produkcji
  i utrzymania ruchu
 • Bezpieczeństwo przemysłowe
Strefa Outsourcingu


Panuje przekonanie, że outsourcing stanowi zjawisko powszechne, bowiem zastosowanie znajduje on w ponad 90% przedsiębiorstw.


Zwraca się uwagę na podstawową korzyść outsourcingu w postaci redukcji kosztów. Oprócz tego ważna pozostaje możliwość koncentrowania się na kluczowej działalności firmy oraz poszukiwanie zasobów i umiejętności o zewnętrznym pochodzeniu.


Outsourcing często pozwala na uzyskiwanie znacznie lepszych efektów zarówno organizacyjnych, jak i finansowych w zakładzie przemysłowym.