Zakres tematyczny

8. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji - MAINTENANCE 2017  to spotkanie mające na celu przedstawienie w sposób kompleksowy rozwiązań usprawniających funkcjonowanie linii produkcyjnych, poprawę jakości pracy oraz wydajności zakładów przemysłowych.

Na Targach zaprezentują się producenci i dostawcy takich rozwiązań jak:

 • Diagnostyka, monitorowanie i regulacja
 • Mechanika
 • Narzędzia i wyposażenie warsztatu zakładowego
 • Materiały eksploatacyjne i chemia techniczna
 • Elektryka i elektrotechnika
 • Automatyka i robotyka
 • Hydraulika i pneumatyka
 • Urządzenia transportu i logistyki wewnątrzzakładowej
 • Przemysłowe rozwiązania IT dla działów produkcji
  i utrzymania ruchu
 • Bezpieczeństwo przemysłowe


Strefa "Przemysł 4.0"


Koncepcja Przemysłu 4.0 stała sięobecnie jednym z najgorętszych tematów dotyczących automatyzacji, robotyzacji czy utrzymania ruchu. Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego przemysłu stworzyliśmy na targach Strefę „Przemysł 4.0”.


 • Nowoczesne systemy wytwarzania
 • Zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych z produkcji
 • Systemy zarządzające utrzymaniem ruchu (CMMS, EAM)
 • Inteligentne czujniki
 • Systemy mechatroniczne i informatyczne wyposażone w globalną łączność
 • Mobilne interfejsy
 • Autonomiczne pojazdy
 • Roboty i maszyny o rozszerzonej inteligencji
 • Systemy automatyki zintegrowane z IT
 • Systemy RFID
 • Technologie drukowania 3D i szybkiego prototypowania


Strefa Outsourcingu


Panuje przekonanie, że outsourcing stanowi zjawisko powszechne, bowiem zastosowanie znajduje on w ponad 90% przedsiębiorstw.


Zwraca się uwagę na podstawową korzyść outsourcingu w postaci redukcji kosztów. Oprócz tego ważna pozostaje możliwość koncentrowania się na kluczowej działalności firmy oraz poszukiwanie zasobów i umiejętności o zewnętrznym pochodzeniu.


Outsourcing często pozwala na uzyskiwanie znacznie lepszych efektów zarówno organizacyjnych, jak i finansowych w zakładzie przemysłowym.