Zakres tematyczny

 8. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji - MAINTENANCE 2017  to spotkanie mające na celu przedstawienie w sposób kompleksowy rozwiązań usprawniających funkcjonowanie linii produkcyjnych, poprawę jakości pracy oraz wydajności zakładów przemysłowych.

 

 

Na Targach zaprezentują się producenci i dostawcy takich rozwiązań jak:

 

 • Diagnostyka, monitorowanie i regulacja
 • Mechanika
 • Narzędzia i wyposażenie warsztatu zakładowego
 • Materiały eksploatacyjne i chemia techniczna
 • Elektryka i elektrotechnika
 • Automatyka i robotyka
 • Hydraulika i pneumatyka
 • Urządzenia transportu i logistyki wewnątrzzakładowej
 • Przemysłowe rozwiązania IT dla działów produkcji
  i utrzymania ruchu
 • Bezpieczeństwo przemysłoweNOWOŚĆ!Strefa „Przemysł 4.0”


Nietrudno oprzeć się wrażeniu, że koncepcja Przemysłu 4.0 stała się obecnie jednym z najgorętszych tematów dotyczących automatyzacji, robotyzacji czy utrzymania ruchu. Mimo, że stanowi ona kontynuację rozwoju technologicznego z ostatnich kilku dekad, to wprowadza wiele rewolucyjnych zmian. Co więcej, oznacza dla rodzimego przemysłu szansę na wyraźne zwiększenie konkurencyjności i wręcz skokowe zmniejszenie dystansu do najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego przemysłu stworzyliśmy na targach Strefę „Przemysł 4.0”.

 • Nowoczesne systemy wytwarzania
 • Zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych z produkcji
 • Systemy zarządzające utrzymaniem ruchu (CMMS, EAM)
 • Inteligentne czujniki
 • Systemy mechatroniczne i informatyczne wyposażone w globalną łączność
 • Mobilne interfejsy
 • Autonomiczne pojazdy
 • Roboty i maszyny o rozszerzonej inteligencji
 • Systemy automatyki zintegrowane z IT
 • Systemy RFID
 • Technologie drukowania 3D i szybkiego prototypowania

 

 

Strafa Outsourcingu

 

Panuje przekonanie, że outsourcing stanowi zjawisko powszechne, bowiem zastosowanie znajduje on w ponad 90% przedsiębiorstw.

 

Zwraca się uwagę na podstawową korzyść outsourcingu w postaci redukcji kosztów. Oprócz tego ważna pozostaje możliwość koncentrowania się na kluczowej działalności firmy oraz poszukiwanie zasobów i umiejętności o zewnętrznym pochodzeniu.

 

Outsourcing często pozwala na uzyskiwanie znacznie lepszych efektów zarówno organizacyjnych, jak i finansowych w zakładzie przemysłowym.