Seminaria workShops

Jak co roku na Targach Maintenace będą mieli Państwo okazję uczestniczyć w seminariach workShops. Na przestrzeni targowej będą się odbywać prezentacje dotyczące osiągnięć, nowych produktów i pomysłów w branży. Wykłady cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem gości targowych. Udział w seminariach workShops to ponadto doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy specjalistami w branży. Seminaria są bezpłatne dla wszystkich odwiedzających.


Prezentujemy Państwu tematy wystąpień i listę prelegentów:

Harmonogram seminarów workShops - środa 18.10.2017 r.

10:20-10:40 New tech vibration.
Gokturk Mert, TP GLOBAL-TECHNOLOGIES sp. z o.o. 
10:40-11:00 Please Don't Change Anything.
Tomasz Król, Instytut Doskonalenia Produkcji - Please Don't Change Anything.
11:00-11:30  Systemy do bezpłomieniowego uwolnienia wybuchu.
Marcin Chromec, RSBP spol. s r.o. 
11:30-12:00  Transport pneumatyczny materiałów sypkich.
Dariusz Kryszak, Mysak Group Sp. z o.o. 
12:00-12:20  System HEICO-LOCK® czyli jak skutecznie zabezpieczyć połączenia śrubowe przed samoczynnym luzowaniem.
Krzysztof Włodarz, HEICO Poland Sp. z o. o. 
12:20-12:40  Teraźniejszość i przyszłość branży produkcji kruszyw.
Aleksander Kabziński, Polski Związek Producentów Kruszyw
12:40-13:00   Personalny Asystent Bezpieczeństwa i Lokalizacji Osób PABLO. Monitorowanie bezpieczeństwa pracowników wykonujących samotnie prace (LONE WORKER SYSTEM). Interaktywne Punkty Zborne.
Adam Gregorczyk, Novatel Sp. z o.o. 
13:00-13:20   Digitalizacja i druk 3d części zamiennych.
Maciej Stefańczyk, Cubic Inch Sp. z o.o. 
13:20-13:40   Lean Leadership - rola lidera podczas wdrażania narzędzi Lean w firmie produkcyjnej.
Arleta Grzeszczyk, Akademia Białego Kruka 
13:40-14:00   Narzędzia do optymalizacji systemów sprężonego powietrza. Korzyści wynikające z ich zastosowania.
Wojciech Halkiewicz, 7bar Sp. z o.o. 
14:00-14:20  Dozowanie suchych flokulantów w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla.
dr inż. Ryszard Majchrzak, Kooperacja Polko Sp. z o.o. 
14:20-14:40  Pomiar paliw sypkich - redundancja i odniesienie.
Kuba Müller, Precia Polska Sp. z o.o. 
14:40-15:00  Wymierne korzyści finansowe z doskonalenia gospodarki smarowniczej w firmie.
mgr inż. Arkadiusz Rybka & mgr inż. Łukasz Szumilas, I-CARE Polska Sp. z o.o. 

Harmonogram seminarów workShops - czwartek 19.10.2017 r.

10:20-10:40  Najlepszy proces dla wprowadzania proszków do cieczy.
Michał Kaczmarek, ystral GmbH 
10:40-11:00 Czym zastąpić sita mechaniczne? Pomiar metodą optyczną, sposobem na kilkukrotne przyspieszenie kontroli granulacji.
Dorota Kamińska, Kamika Instruments 
11:00-11:20  Oszczędność energii i niezawodność urządzeń dzięki technologii ultradźwiękowej.
Jerzy Halkiewicz, UE Systems Europe B.V. 
11:20-11:40  Nowoczesny system utrzymania ruchu BTC Maintenance Management.
Dariusz Czupik, BTC Business Technology Consulting Sp. z o.o.
11:40-12:00  Instalacje odpylania pyłów tworzących atmosferę potencjalnie wybuchową ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych ewakuacji materiału z filtrów.
Stanisław Nieświec, Bart Sp. z o.o.
12:00-12:20  Formalne i techniczne zmiany wprowadzone przez dyrektywę Atex i badania bezpieczeństwa dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.
Wojciech Bobecki, Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. 
12:20-12:40  Zapewnienie przepływu materiałów sypkich z zastosowaniem systemu dysz pulsacyjnych.
Lesław Nokielski, Polstage Sp. z o.o. 
12:40-13:00  Mobilne zakłady do przetwarzania kruszyw.
Tytus Skibiński, CEMA S.A. 
13:00-13:20  Węże przesyłowe odporne na ścieranie.
Paweł Lewandowski, Tubes International Sp. z o.o. 
13:20-13:40  Wymagania prawne dla pracodawców względem obowiązujących przepisów.
dr inż. Tadeáš Podstawka, IHAS Sp. z o.o. 
13:40-14:00  Koncepcja wsparcia zakładu przemysłowego we wdrażaniu projektów zwiększających niezawodność.
mgr inż. Wojciech Pozłutko, VIMS (Hansford Sensors Sp. z o.o.)